facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „WUD Silesia”

Logo i tytuł konferencji na fioletowym tle

W sobotę 9 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się konferencja pn. „WUD Silesia 2017” organizowana od 2010 roku przez projektantów i badaczy UX (user experience) oraz promotorów pojęcia „użyteczności” i projektowania przyjaznego człowiekowi.

Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona zostanie tematyce przełamywania granic. W programie konferencji zaplanowano liczne wykłady oraz warsztaty z udziałem polskich i zagranicznych gości. Celem spotkania będzie popularyzowanie wiedzy dotyczącej projektowania użytecznych produktów i usług oraz dyskusja nt. roli i odpowiedzialności projektantów we współczesnym świecie.

Organizatorem wydarzenia jest firma Nowy, partnerem – ŚMCEBI, natomiast mecenat nad konferencją objęła firma Future Processing. Szczegółowe infromacje dostępne są na stronie: www.wudsilesia.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnoświatowej inicjatywy World Usability Day (Światowy Dzień Użyteczności) zapoczątkowanej przez User Experience Professionals Association – stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów branży UX z całego świata.
 

Plakat "WUD Silesia": na fioletowym tle: WUD Silesia, coś więcej niż konferencja. Granice systemów. Wyznaczania, przenikanie i przełamywanie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.