facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Work and Organizational Psychology: problems and challenges in Poland and Ukraine"

W dniach 24.09.2009–25.09.2009 r. odbędzie się konferencja pt. „Work and Organizational Psychology: problems and challenges in Poland and Ukraine".
Przedmiotem obrad będzie m.in. dyskusja na temat wyników badań i planów współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej między psychologami polskimi i ukraińskimi.
Celem konferencji jest szersze spojrzenie na problemy psychologii pracy, szczególnie w kontekście problemów globalnych oraz omówienie perspektyw rozwoju tej dziedziny wiedzy. 

Organizatorem zjazdu jest Katedra Psychologii Pracy i Organizacji, kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Kożusznik oraz Laboratory of Organizational Psychology Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, prowadzone przez prof. Ludmiłę Karamushkę.

Zaproszenie na konferencję przyjął prof. Handan Kepir Sinangil – prezydent-elekt Division 1 International Association of Applied Psychology (IAAP) oraz dr Angeli Carter – członek Executive Committee of European Association of Work and Organizational Psychology.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.