facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Władysław Broniewski"

Od 14 do 17 października w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1 będzie trwała konferencja poświęcona Władysławowi Broniewskiemu.

Program konferencji

Wtorek 14 października

 • godz. 17.30
  • w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 o godz. 17.30 nastąpi otwarcie wystawy "Władysław Broniewski Mój pogrzeb (wiersze o wiośnie i o śmierci)"

Środa 15 października

 • godz. 8.30
  • prof. dr Leonard Neuger (Stockholm University) Powracające ciała.
  • dr Andrzej Kotliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Rytmy Broniewskiego.
  • dr Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), moje słowa, moje upiory. Między autorefleksją a autokreacją w poezji Władysława Broniewskiego.
  • dr Wioletta Bojda (Akademia Świętokrzyska), Wyobraźnia idealisty. Wokół wczesnych tekstów Władysława Broniewskiego.
  • Aleksandra Wegner (Uniwersytet Śląski), - Rzucam pióro i zabieram się do ołówka
 • godz. 14.00
  • dr Magdalena Piekara (Uniwersytet Śląski), Broniewski socrealistyczny.
  • prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński), Socjalizm Broniewskiego.
  • prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Miejsce Broniewskiego w socrealistycznych antologiach.
  • dr Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski), Czego Broniewski nie napisał...

Czwartek 16 października

 • godz. 8.30
  • prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (Instytut Badań Literackich PAN), Słowo o Stalinie i inne wierszyki.
  • dr Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), O cenzuralności i niecenzuralności wierszy Władysława Broniewskiego w latach 1949-1955.
  • Anna Sroka (Uniwersytet Śląski), Broniewski i Eurydyka.
  • prof. dr hab. Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), O "Pamiętniku 1918-1922".
  • prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski), O jednym zdaniu Witolda Gombrowicza.
 • godz. 14.00
  • prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Lira i młot.
  • dr Krystyna Koziołek (Uniwersytet Śląski), O języku "Bezsenności".
  • Justyna Kłapacz (Uniwersytet Śląski), Biologiczność, cielesność w twórczości Broniewskiego.
  • Mariusz Kołodziejski (Uniwersytet Śląski), Obrazy wiosny i jesieni we wczesnej poezji Władysława Broniewskiego.

Piątek 17 października

 • godz. 8.30
  • dr Agnieszka Kwiatkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Fascynacje literackie młodego Broniewskiego.
  • dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Broniewski czyta Rimbauda.
  • dr Sławomira Lisewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Głogów), "Miasto, gdzie tak pięknie jest żyć i umierać". Warszawa w twórczości Władysława Broniewskiego.
  • dr Monika Ładoń (Uniwersytet Śląski), Poeci warszawscy. Broniewski - Słonimski.
  • dr Barbara Łazińska (Uniwersytet Warszawski), Tradycja romantyczna w "Pamiętniku 1918-1922".
 • godz. 14.00
  • dr Joanna Maleszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Broniewski śpiewany.
  • dr Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski), Poezja Władysława Broniewskiego - jak to działa.
  • Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski), W sferze symulacji. Broniewski erotyczny.
  • Izabela Mikrut (Uniwersytet Śląski), Cień uśmiechu. Ślady humoru w poezji Władysława Broniewskiego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.