facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

22 października 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”. Wydarzenie odbędzie się ramach projektu „Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz, śląski komendant wojewódzki policji nadinsp. Krzysztof Jarosz, komendant szkoły policji insp. Jarosław Kaleta, a także Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegóły

Strona internetowa projektu „Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne”

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.