facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt”

26 września 2014 r. o godzinie 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, Katowice, aula nr 3 oraz 7) odbędzie się konferencja pt. „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt”.
Wydarzenie jest projektem działającego na WPiA UŚ Koła Naukowego Praw Zwierząt i ma na celu analizę problemów prawnych jakie rodzi stosowanie przepisów dotyczących praw zwierząt w praktyce administracyjnej.

Tematy referatów prezentowanych podczas konferencji:
1. „Program walki z bezdomnością zwierząt”.
2. „Dostęp obywatela do informacji o realizacji ustawy o ochronie zwierząt”.
3. „Obowiązki właścicieli zwierząt domowych oraz problematyka nakazów i zakazów samowolnie umieszczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na ich terenie”.
4. „Znakowanie zwierząt”.
5. „Zadania własne gminy w zakresie praw zwierząt”.
6. „Gospodarowanie środkami publicznymi w gminie wobec obowiązków względem zwierząt”.
7. „Czyny karalne odnoszące się do praw zwierząt – regulacje wykroczeń”.
8. „Hycel – stan pożądany a rzeczywistość”.
9. „Odebranie zwierzęcia w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy o ochronie zwierząt”.
10. „Regulacje prawne dotyczące zakładania i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt”.

Patronat nad konferencją objęli dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Czesław Martysz oraz prof. dr hab. Zygmunt Tobor, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa.
Opiekę naukową nad konferencją sprawują: dr Agnieszka Bielska-Brodziak oraz były wojewoda śląski dr hab. Tomasz Pietrzykowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.