facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Transformation and adaptation – the reception of Byzantium between the 16th and 21st centuries”

Od 4 do 7 września 2014 r. w Uniwersytecie Śląskim będzie trwać spotkanie zespołu roboczego realizującego grant NPRH (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) poświęcony recepcji kultury bizantyńskiej. W ramach wydarzenia 5 i 6 września w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się również konferencja pt. „Transformation and adaptation – the reception of Byzantium between the 16th and 21st centuries”. Patronat honorowy nad seminarium objęli JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek.

Zarówno spotkanie zespołu, jak i konferencja finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.byzantium.pl.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.