facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Teoria nad-interpretacją?”

W dniach 26-27 października 2010 r. Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego organizuje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych konferencję pt. „Teoria nad-interpretacją?”. Wydarzenie to ma być okazją m.in. do prezentacji środowiska młodych naukowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie naukowe otworzą: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prodziekan Wydziału Filologicznego oraz prof. UŚ dr hab. Danuta Opacka-Walasek, kierownik studiów doktoranckich na Wydzialu Filologicznym.

W konferencji udział wezmą wybitni badacze z zakresu teorii i interpretacji. Pierwszy dzień zainauguruje laureat Literackiej Nagrody Gdynia i opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ – dr hab. Ryszard Koziołek, który wygłosi wykład pt. „Teoria literatury jako akt wiary”.
W drugim dniu na temat „Teorii przed interpretacją. O możliwej historii literatury” mówił będzie prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny teoretyk i historyk literatury.

Obradom towarzyszyć będą także dwa panele specjalistyczne:

  • „Literaturoznawstwo a polityczność”. Debatę, w której udział wezmą: prof. dr hab. Krystyna Kłosińska, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski i dr Zbigniew Kadłubek, poprowadzi mgr Paweł Tomczok;
  • „Spłoszyć interpretację? Status teorii we współczesnym literaturoznawstwie”. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Józef Olejniczak a głos zabiorą: prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Wojciech Kalaga, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. Dariusz Pawelec i dr hab. Leszek Drong.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.