facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

14 i 15 października 2013 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie 5. edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”. Seminarium organizowane jest wspólnie przez: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy), Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja).

W inauguracji konferencji uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas seminarium wykłady wygłoszą m.in. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program oraz wykaz prelegentów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.