facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zaproszenie na społeczno-naukową konferencję dla nauczycieli

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję dla nauczycieli pn.: Szkoły dla przyrody, czyli jak kształcić kompetencje kluczowe i chronić bogactwo lokalnej przyrody

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Zajęcia w ramach konferencji służyć mają jako pomoc i doradztwo nauczycielom w kwestii sposobów i możliwości wywiązywania się zawodowych wytycznych oraz wymogów europejskich w zakresie prowadzenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju spełniającej cele kształcenia kompetencji kluczowych. Konferencja stanowi inaugurację ogólnopolskiej społecznej Kampanii Edukacyjnej Szkoły dla przyrody oraz zaproszenie nauczycieli do włączenia się w jej działania

więcej informacji: http://pracownia.org.pl/szkoly-dla-przyrody.

Wykłady przygotowane i prowadzone będą przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Piotr Skubała i dr Ryszard Kulik), w tym również doradców metodycznych i praktykujących nauczycieli (dr Marek Kaczmarzyk), tak by prezentowane treści w pełni przystawały do realiów i możliwości przeciętnej polskiej szkoły. Planuje się również referat nauczycielki Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenie PnrWI (mgr Iwona Kukowka), który przybliży uczestnikom praktyczne możliwości realizacji i dofinansowania zajęć edukacji ekologicznej spełniającej cele kształcenia kompetencji kluczowych. Ponad to w filozoficzne aspekty motywacji do działań dla przyrody uczestników wprowadzi mgr Hanna Schudy z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (patrz. program). Na zakończenie konferencji każdy z uczestników będzie miał możliwość zabrania dla swojej szkoły 13 tomów wydawnictwa Centrum Problemy środowiska i jego ochrony.

W trakcie konferencji istnieje możliwość zapisu na bezpłatne metodyczne sesje warsztatowe przygotowujące do realizacji na lokalnym gruncie metody szkolnego projektu ochrony miejsc cennych przyrodniczo. Podczas warsztatów zostaną wypracowane scenariusze szkolnych projektów ochrony przyrody, a autorzy 10 najciekawszych otrzymają wsparcie techniczne i merytoryczne oraz grant na jego realizację w wysokości 3000 zł.

TERMIN i MIEJSCE:

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca br., o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 9 w Katowicach.

O udziale w konferencji decyduje zgłoszenie poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej. Termin naboru chętnych mija z dniem 9. marca, ostateczne potwierdzenie udziału w konferencji odbędzie się z naszej strony drogą telefoniczną i mailową w dniu 11. marca.

KONTAKT:
 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, violetpiascik@hotmail.com; tel/fax: (+48 33) 817-14-68;
Więcej informacji: http://pracownia.org.pl/szkoly-dla-przyrody

                                                                        Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.