facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”

Od 22 do 23 stycznia 2015 r. trwać będzie konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”. Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas konferencji odbędą się sesje tematyczne:

  • „Kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni 2015 – gdzie jesteśmy? Dokąd idziemy?” – sesję poprowadzi prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego;
  • „Studenci ze Wschodu – rekrutacja, obsługa, miejsce na rynku pracy” – sesję poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Michałowski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; uczestnikami sesji będą prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ Joanna Laskowska;
  • „Problemy rekrutacji studentów zagranicznych – kluczowe rynki, dobre praktyki, nowe inicjatywy” – sesję poprowadzi prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński;
  • „Partnerzy umiędzynarodowienia. Możliwości systemowego wsparcia dla polskich uczelni ze strony MSZ, MSW, SG i instytucji promocji gospodarczej” – sesję poprowadzi prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Mania;
  • „Akademickość – klucz do przyszłości. Międzynarodowa promocja wielkich miast poprzez prezentację, wykorzystanie i wsparcie ich potencjału akademickiego” – sesję poprowadzi dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Lublinie dr Mariusz Sagan;
  • „Internacjonalizacja w obszarze nauki – konieczność, wyzwania, strategia” – sesję poprowadzi prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Witkoś;
  • „Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym” – w sesji udział wezmą: JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.


23 stycznia odbędzie się również sesja specjalna, prowadzona w języku angielskim, którą poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W dyskusji udział wezmą m.in. dyrektor Centrum Internacjonalizacji Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie prof. Hans de Wit oraz prezydent Academic Cooperation Association (ACA, Bruksela), prezydent Magna Charta Observatory (MCO, Bologna) prof. Sijbolt Noorda.

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się m.in.: spotkanie uczestników programu „Study Engineering in Poland”, premiera klipu promocyjnego „Study in Poland” oraz gala konkursu Interstudent na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Organizatorami konferencji są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.studyinpoland.pl.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.