facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja skierowana do matematyków

12 grudnia 2013 roku o godzinie 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Wykorzystanie matematyki na szeroko rozumianym rynku pracy”. Celem spotkania jest:

  • przedstawienie krótkiej prezentacji o firmach zatrudniających matematyków,
  • przybliżenie oczekiwań wobec absolwentów matematyki,
  • określenie wymagań stawianych absolwentom tego kierunku w procesie rekrutacji,
  • rozmowa na temat przebiegu procesu rekrutacji w zaproszonych firmach.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, BPSC SA, Kroll Ontrack sp. z o.o., Getin NOBLE Bank SA, Global BD Trading sp. z o.o., Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, którego celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości zawodowej absolwentów matematyki oraz działań zmierzających do eliminacji barier na lokalnych rynkach pracy.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Matematyka podstawą sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy program konferencji.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.