facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Rzeczywistość osób niepełnosprawnych – codzienność, niecodzienność, oczekiwania”

5 listopada 2014 r. w Cieszynie (ul. Bielska 62, sala konferencyjna) odbędzie się interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa na temat sytuacji osób niepełnosprawnych. Jest to trzecie seminarium z cyklu „Interdyscyplinarność i wielowymiarowość pracy z osobami niepełnosprawnymi”.

Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet w Nitrze oraz Uniwersytet w Żylinie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.weinoe.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.