facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Rola emocji w historii ludzkości”

20 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rola emocji w historii ludzkości”. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na często niedoceniany w historiografii element ludzkiego życia jakim jest emocjonalność.

Konferencja jest projektem Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji, obrady będą odbywać się w dwóch blokach tematycznych: historycznym oraz społeczno-kulturowym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, PTH Oddział Katowice, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowice, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego. Partnerami wydarzenia są:  Miejski Dom Kultury Koszutka, Kwiaciarnia Belle Epoque.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje: www.facebook.com/events.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.