facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”

Od 1 do 2 marca 2012 r. w Muzeum Śląskim i Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku odbędzie się konferencja pt. „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”. W spotkaniu wezmą udział m.in. pracownicy Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr Barbara Kalinowska-Wójcik i mgr Mirosław Węcki.

Wydarzenie, realizowane w ramach projektu „Żydzi na Górnym Śląsku”, organizowane jest przez Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Muzeum w Rybniku.

Harmonogram konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.