facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zobaczyć sens”

Zakład Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Artystyczny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach organizują interdyscyplinarną konferencję pt. „Zobaczyć sens”. Konferencja odbędzie się w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1) 23 i 24 maja 2013 r.

Abstrakty wystąpień (maksymalnie pół strony A4) można przesyłać do 15 lutego 2013 r. drogą elektroniczną: dr Aleksandra Dębska-Kossakowska – aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl, dr Małgorzata Krakowiak – malgkrak@wp.pl. Warunkiem uczestnictwa w konferencji będzie wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł.


Szczegółowe informacje oraz proponowane zagadnienia

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.