facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zdrowie 2.0”

Logo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie konferencja pt. „Zdrowie 2.0” poświęcona zagadnieniu zdrowia z perspektywy nauk społecznych oraz medycznych.

Celem konferencji będzie holistyczne spojrzenie na rozwój i zdrowie człowieka jako efekt wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szeroki zakres tematyczny pozwoli uczestnikom zaprezentować wyniki działalności naukowej, a także zapoznać się z postępami prac innych naukowców, dzięki czemu będzie można wypracować wspólne metody działania wszystkich podmiotów pośrednio i bezpośrednio związanych ze wskazaną tematyką.

Wśród proponowanych paneli tematycznych znaleźć się mogą:

 • środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu,
 • medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość,
 • znaczenie coachingu w rozwoju duchowym i zawodowym,
 • dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy,
 • przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa,
 • miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka,
 • zdrowie i higiena w miejscu pracy,
 • współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia,
 • modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie,
 • kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych,
 • moje ciało moim wyzwaniem – aktywność fizyczna,
 • żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność,
 • choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania,
 • new addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia.
   

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 10 września 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wiseplace.pl.
Po zakończonej konferencji każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w wydarzeniu.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz spółka akademicka Wiseplace sp. z o.o.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.wiseplace.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.