facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków warunkiem rozwoju regionu”

W środę 29 października 2014 r. o godz. 10.30 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia sp. z o.o. w Sosnowcu rozpocznie się konferencja Hydrointegracje 2014, której tematem przewodnim będzie zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków jako warunek rozwoju regionu. Konferencja ma na celu większe zintegrowania podmiotów zajmujących się zarządzaniem gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz przeprowadzenie dyskusji eksperckiej dotyczącej przeobrażeń branży w najbliższej perspektywie.

W konferencji uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który wygłosi referat pt. „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych województwa śląskiego i ich rola w zaopatrzeniu regionu w wodę”. Istotnymi kwestiami, które zostaną poruszone przez uczestników debaty to sprawy dotyczące problematyki wsparcia finansowego dla inwestycji wodociągowych oraz bezpieczeństwa zaopatrzenia regionu w wodę. Gościem honorowym wydarzenia będzie komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska, która omówi perspektywę finansową na lata 2014–2020 oraz szanse rozwojowe dla samorządów i przedsiębiorstw.

Konferencję organizuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wraz ze Stowarzyszeniem Śląski Klaster Wodny. Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie: www.gpw.katowice.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.