facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zamówienia publiczne w praktyce”

WPIA

W poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku w godz. 11.50−15.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się konferencja pt. „Zamówienia publiczne w praktyce”.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego.

Podczas spotkania naukowego referaty wygłoszą m.in.: dr Ewa Przeszło z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ, specjalista z zakresu zamówień publicznych, dr Michał Kania z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ oraz Bohdan Widła, aplikant radcowski i praktykujący prawnik.

W programie wydarzenia przewidziano nie tylko wykłady, ale również warsztaty zakończone konkursem.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia.knpgih@gmail.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.