facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach…”

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną pt. „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna”. Konferencja odbędzie się 25 października 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania jest upowszechnienie najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku zakłóceń dźwięków mowy, które obserwuje się w różnych zaburzeniach. Wśród poruszonych zagadnień znajdą się takie tematy, jak:

  • podstawy i metody diagnozy zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach,
  • terapia zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach, w tym metody i strategie,
  • sprzężone zaburzenia realizacji fonemów,
  • wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego,
  • współpraca logopedy z innymi specjalistami zajmującymi się zaburzeniami realizacji fonemów.

Organizatorzy planują przygotowanie pokonferencyjnej publikacji w formie monografii. Program konferencji opublikowany zostanie na stronie Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego www.fil.us.edu.pl/ijp do 15 września 2013 r. Tam też będzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.