facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”

Katowice
11.10.2018 - 11.10.2018

W czwartek 11 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”. Celem spotkania jest dyskusja na temat konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Zmiany demograficzne wymagają zintegrowanych działań obejmujących wiele sfer życia społecznego, zarówno w zakresie prawa i ubezpieczeń społecznych, jak również polityk rynku pracy oraz opieki zdrowotnej.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiać będą między innymi na temat wyzwań dla polityki senioralnej państwa oraz obszarów, na które w kształtowaniu tej polityki należy zwrócić szczególną uwagę. Konferencja adresowana jest do naukowców reprezentujących nauki społeczne, zajmujących się tematyką prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także pracowników ZUS, urzędów marszałkowskich, instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych związanych z polityką senioralną.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Konferencja inaugurować będzie naukową współpracę pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizowaną w ramach podpisanej w 2017 roku umowy o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej, a także realizacji wspólnych projektów związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.