facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego…”

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej”. Tematem spotkania, które odbędzie się 13 i 14 listopada 2014 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, będą współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich – interdyscyplinarność opiniodawstwa.

Proponowane obszary tematyczne:

  • modele opiniodawstwa psychologicznego w sprawach karnych osób dorosłych,
  • modele opiniodawstwa psychologicznego w sprawach karnych osób nieletnich,
  • problematyka interdyscyplinarności opiniodawstwa w obszarze spraw karnych osób dorosłych i nieletnich,
  • zadania i zakres kompetencji biegłych różnych specjalności, biorących udział w wydawaniu opinii zespołowych wspólnie z biegłymi psychologami,
  • teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe reguły obowiązujące przy przeprowadzaniu badań i wydawaniu opinii sądowo-psychologicznych.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni są: biegli sądowi, pracownicy naukowi w takich dziedzinach, jak: psychologia, pedagogika, prawo, psychiatria, pracownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratorzy, pracownicy sądów i prokuratury, policji i ośrodków interwencji kryzysowej, służby więziennej, a także organizacji pozarządowych. Formy czynnego uczestnictwa w konferencji obejmują wykłady plenarne oraz sesje tematyczne. Abstrakty wystąpień należy przesłać do 30 czerwca 2014 r. na adres e-mailowy: psychologia-sadowa@us.edu.pl.

Kontakt: Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej – tel. 32 3599 716, e-mail: psychologia-sadowa@us.edu.pl.

Opis konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.