facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Women at the Top”

Uniwersytet Śląski (Katowice, ul. Bankowa 12)
06.10.2015 - 06.10.2015

6 października 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. „Women at the Top”. Będzie to drugie seminarium z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku.

Konferencja pt. „Women at the Top” będzie prowadzona w językach polskim oraz angielskim (organizatorzy zapewniają tłumaczenia). W seminarium wezmą udział m.in.: prof. Virginia Schein z Gettysburg College w USA – światowej sławy profesor zarządzania i psychologii, która od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z funkcjonowaniem kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, prof. Rosalind Searle – dyrektor Centre for Trust, Peace and Social Relations oraz Danuta Pieter – dyrektor Fundacji Bernadette Chirac Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, organizacji non-profit, której celem jest poprawa życia dzieci i ludzi starszych hospitalizowanych w szpitalach francuskich. Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne:

  • „Praktyki i refleksje świata biznesu”,
  • „Praktyki i refleksje sektora publicznego”,
  • „Praktyki i refleksje trzeciego sektora”,
  • „Wspieranie przyszłych liderek”.


W programie zaplanowano wystąpienia gości z zagranicy oraz dyskusje panelowe w grupach tematycznych – biznes, sektor publiczny, organizacje pozarządowe oraz w ramach panelu pt. „Wspieranie przyszłych liderek”.

W dzisiejszych czasach wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy niezwykle ważne jest wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje, że kobiety zajmujące wysokie stanowiska kierownicze są szczególną grupą zawodową, z jednej strony przeżywającą ogromne sukcesy i przyczyniającą się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, z drugiej zaś mającą problemy m.in. dotyczące obciążenia rolą zawodową, wielości zadań, możliwego nadmiernego poświęcania się obowiązkom, jak również przezwyciężania barier i stereotypów w pełnieniu roli kierowniczej.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem powinny potwierdzić udział do 30 września 2015 roku na adres e-mail: barbara.kozusznik@us.edu.pl.

Program konferencji

Notatki o głównych organizatorkach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.