facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Wolontariat na całe życie”

11 grudnia 2015 roku o godz. 11.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się konferencja pt. „Wolontariat na całe życie”.

Sesja ma na celu przedstawienie wolontariatu jako drogi, która trwać może całe życie oraz pokazanie, że ukształtowany przez pracę wolontariusza młody człowiek staje się dojrzałym obywatelem.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Teologiczny UŚ oraz Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.