facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej”

14 i 15 listopada 2013 r. w Zabrzu odbędzie się XVII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej”. W pierwszym dniu obrad udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Seminarium jest częścią cyklu „Kultura Europy Środkowej” organizowanego od 1997 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami konferencji są: Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.kultura-europy.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.