facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Władza a społeczeństwo”

WNS UŚ

12 czerwca 2013 r. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala seminaryjna) odbędzie się konferencja pt. „Władza a społeczeństwo”, organizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wśród omawianych tematów znajdą się takie zagadnienia, jak:

  1. Władza, jej źródła, rodzaje i struktura (elity władzy);
  2. Sfera aksjologiczna: etyka i moralność. Wartości;
  3. Relacje między władzą a społeczeństwem. Problematyka konfliktu społecznego i jego regulacji (poddani czy obywatele?);
  4. Władza i jej panowanie (atrybuty i rytuał władzy, strategie wpływu, służebna rola władzy).

Propozycje tematów referatów można zgłaszać do 10 maja. Abstrakty należy przesłać na adres (historia: tomasz.kaluski@us.edu.pl lub agata.brylka@us.edu.pl; politologia, filozofia i socjologia: anna.kor83@wp.pl).

Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Katowicach oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

O konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.