facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”

13 listopada 2013 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”. Obrady połączone zostaną z inauguracją Profilaktycznego Programu Zdrowego Głosu „Jak mówić, żeby nie zaniemówić”, który jest realizowany na Wydziale Filologicznym UŚ.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Wydarzenie organizowane jest przez Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w sesji proszone są o przesłanie zgłoszenia do 8 listopada 2013 r. na adres: konferencja.bakalarz@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy oraz afiliacje.

Program konferencji

Opis Profilaktycznego Programu Zdrowego Głosu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.