facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”

Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”, która odbędzie się w ramach X Dni Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 20 i 21 kwietnia 2015 r. (w sali sympozjalnej II). Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany poglądów na temat wielości i różnorodności stylów życia Polaków. W programie wydarzenia przewidziano panele tematyczne, które zostaną uzupełnione o dyskusje oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://www.dropbox.com/s/ri62iaiypsz555k/Formularz-zgłoszeniowy.doc?dl=0.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.facebook.com.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.