facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku…”

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach organizują konferencję naukową pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich”. Konferencja rozpocznie się 13 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. W inauguracji spotkania udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna książek zorganizowana przez CINiBA oraz wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939–1947 zorganizowana przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

Wśród zaprezentowanych książek znajdą się m.in. „Losy” Romualda Drohomireckiego, jednego z nielicznych żyjących świadków wydarzeń na Wołyniu. Autor opisuje w niej własne przeżycia i wydarzenia z okresu dzieciństwa. Książka ukazała się na początku czerwca 2013 r. 

Program konferencji

 plakat

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.