facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Vademecum Śląsk: pierwsza konferencja śląskoznawcza”

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych organizuje konferencję pt. „Vademecum Śląsk: pierwsza konferencja śląskoznawcza”, która odbędzie się 21 lutego 2014 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych oraz analiz diagnostycznych na temat mechanizmów identyfikacji i odbioru społecznego Górnego Śląska wraz z komentarzem i refleksją naukową. Dyskusja koncentrować się będzie wokół wizerunku Śląska i jego uwarunkowań społeczno-politycznych w perspektywie nauk społecznych. Tematyka konferencji poświęcona będzie następującym kwestiom, zgrupowanym w pięciu panelach tematycznych:

  1. Historia regionu i jej reperkusje w XXI w.
  2. Środowisko naturalne i jego wpływ na postrzeganie regionu.
  3. Społeczeństwo i kapitał społeczny Śląska.
  4. Polityka na Śląsku i formy jej przejawiania się.
  5. Identyfikacja i odbiór społeczny regionu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w roli referenta proszone są o przesyłanie kart zgłoszeniowych do 10 lutego 2014 r. drogą elektroniczną: jmfpodgorska@gmail.com.

Informacja zwrotna dla autorów zaakceptowanych zgłoszeń zostanie przesłana do 14 lutego 2014 r.

Karta zgłoszeniowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.