facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Ukraina – bliski, daleki sąsiad”

12 grudnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się konferencja pt. „Ukraina – bliski, daleki sąsiad”. Wydarzenie rozpocznie się wystąpieniem dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz, która opowie o trudnych stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą na przestrzeni dziejów. Następnie głos zabierze dr Robert Rajczyk, który dokona próby scharakteryzowania przebiegu wyborów, a także oceni, jaki wpływ na polityczną przyszłość tego kraju mogą mieć wyniki wyborów. Monika Szynol, reprezentująca Europe Direct Katowice opisze stosunki Ukrainy z Unią Europejską. Ostatnia część merytoryczna poświęcona będzie samorządowemu wymiarowi stosunków między Polską a Ukrainą. Konferencję zakończą wystąpienia uczestników konkursu na artykuł naukowy poświęcony tematyce ukraińskiej, ogłoszonego przez RCIE dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję również wziąć udział w konkursie wiedzy o Ukrainie.

13 grudnia odbędzie się panel studencki, podczas którego przedstawiciele Koła Naukowego Politologów przedstawią swoje referaty dotyczące życia politycznego i  społecznego na Ukrainie oraz jej polityki zagranicznej.

Wydarzenie organizuje Regionalne Centrum Informacji Europejskiej we współpracy z Kołem Naukowym Politologów UŚ oraz Europe Direct Katowice.

Harmonogram konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.