facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych”

W środę 26 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się konferencja metodyczna pod tytułem „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych”. Spotkanie jest adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy oraz osób zainteresowanych tematyką kultury czytelniczej. Obrady będą obejmować zarówno część teoretyczną, jak i dyskusję na temat dobrych praktyk.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 24 listopada 2014 r. drogą elektroniczną – adres e-mail: warsztaty@ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.