facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Od 11 do 12 października 2010 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie będzie miała miejsce II edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, Subtitle: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society).

W programie konferencji znajdują się m.in.: sesje plenarne i tematyczne, wideokonferencja w zakresie e-learningu z udziałem znanych naukowców z uniwersytetów europejskich (m.in. z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwecji, Austrii, Hiszpanii) oraz warsztaty dla wykładowców, nauczycieli i studentów o następującej tematyce:

  • tablica interaktywna w edukacji,
  • projektowanie kursów zdalnych,
  • konwertowanie prezentacji w film dydaktyczny.

Udział wykładowców oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie konferencyjnej www.dlcc.us.edu.pl.

Program

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.