facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Sztuka w przestrzeni publicznej…”

29 kwietnia 2014 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja pt. „Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego”. Spotkanie naukowe stanowi wydarzenie towarzyszące Biennale w Wenecji Cieszyńskiej.

Konferencja ma na celu refleksję nad znaczeniem sztuki w przestrzeni publicznej wraz z jej wartością dla społecznego i kulturowego kapitału. Konferencja skierowana jest do reprezentantów świata sztuki, historyków i krytyków sztuki, estetyków, animatorów życia kulturalnego i reprezentantów władz samorządowych.

Organizatorami konferencji są: Zakład Edukacji Kulturalnej (Uniwersytet Śląski), Wydział Artystyczny (Uniwersytet Śląski) oraz Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej.

Nie przewiduje się pobierania opłaty konferencyjnej.

Do 20 marca 2014 r. przyjmowane są zgłoszenia udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://biennale.cieszyn.pl/konferencja.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.