facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Sześciolatek w szkole”

4 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się wojewódzka konferencja pt. „Sześciolatek w szkole”. Celem spotkania jest podsumowanie konferencji regionalnych oraz stworzenie możliwości zaprezentowania efektywnych działań, realizowanych przez organy prowadzące, przedszkola oraz szkoły z województwa śląskiego.

W programie konferencji zaplanowano m.in. wystąpienie dr Eugenii Rostańskiej, pełnomocnika rektora UŚ ds. kształcenia ustawicznego oraz prezentacje wybranych przedstawicieli organów prowadzących, przedszkoli i szkół, skutecznie realizujących działania w zakresie obniżania wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ dr hab. Zbigniew Spendel. Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Śląski, regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach oraz kuratorium oświaty w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.