facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”

13 i 14 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbywa się ogólnopolska konferencja pt. „Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.:

  • polskie i zachodnie typologie gatunków fantastycznych (np. fantasy, science fiction, fantastyka grozy, w tym horror);
  • kanoniczność fantastyki i przewartościowanie opozycji low i high fantasy;
  • proliferacja gatunków i subgatunków fantastycznych;
  • dominacja kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urbanfantasy, darkfantasy, steampunk, postapo, cyberpunk, dieselpunk etc.);
  • relacja tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki;
  • korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
  • inkluzywność fantastyki grozy w kanonie fantastycznym;
  • wzmożona aktywność światotwórcza fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.);
  • przekładalność konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia.

Organizatorami wydarzenia są: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Czasopismo „Creatio Fantastica” oraz CINiBA. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.