facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Stres w szkole”

14 grudnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ odbędzie się konferencja naukowa pt. „Stres w szkole”. Organizatorem spotkania jest Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, działające przy Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Sesja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań oraz stanem wiedzy na temat szeroko rozumianego pojęcia stresu w szkole. Obejmie następujące zagadnienia:

  • rzeczywisty obraz szkoły (interakcje: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, uczeń – rodzice);
  • stres w przestrzeniach szkolnych (sytuacje stresowe, źródła lęku i stresu, poziom stresu w szkole, objawy stresu);
  • czy stres zawsze jest zły?
  • sposoby radzenia sobie ze stresem (przez uczniów, przez nauczycieli, „oswajanie” stresu, próby minimalizowania stresu);
  • dyskurs szkolny a stres: odzwierciedlenie lęku i stresu w języku uczniów, studentów i nauczycieli, twórczość językowa jako reakcja na lęk i stres, komizm i humor w języku jako sposoby oswajania stresu.

Program konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.