facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ organizuje międzynarodową literaturoznawczą konferencję naukową pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”, która odbywać się będzie 25 i 26 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

W głównym obszarze zainteresowań badaczy znajdą się formy obecności stereotypów w literaturze i – w szerszym ujęciu – refleksji humanistycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby, w jakich dzieło literackie wykracza poza utarte schematy myślowe i przełamuje konwencje.

Program konferencji (w języku francuskim, pdf, 573 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.