facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „«Starość – nie radość?». Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa”

22 i 23 października 2012 r. o godz. 10.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „«Starość – nie radość?». Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa”.

Tematyka sesji wpisuje się w obchody kończącego się Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłoszonego przez Parlament Europejski. Celem konferencji jest refleksja nad zagadnieniami dotyczącymi psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowań komunikacji międzypokoleniowej, przekazu wartości i tradycji przez osoby starsze oraz kwestii efektywnej i efektownej opieki nad osobami starszymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kapłanów.

Organizatorami konferencji są: Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „PRO”, Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego UŚ, Uniwersytet Trzeciego Wieku UŚ, Katedra filozofie a religionistiky Prešovská Univerzita w Preszowie oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej – Dom Księży Emerytów w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JE abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i prezydent Katowic Piotr Uszok.

Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.