facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”

Od 23 do 24 kwietnia 2014 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”. Uczestnicy wydarzenia podejmą się analizy narzędzi i sposobów wyrażania śmierci w antycznej kulturze śródziemnomorskiej.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Antyczna teoria dobrej i niedobrej śmierci”;
  • „Samobójstwo jako problem etyczny w filozofii starożytnej”;
  • „Kara śmierci w starożytnych Atenach”;
  • „Losy ludzi sprawiedliwych Starego Testamentu według myślicieli chrześcijańskich I/II wieku”;
  • „Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu”;
  • „Theos egenou ex anthropou – dionizyjski i afrodyzyjski aspekt greckich zaświatów”;
  • „Co z tą duszą? Cyceron wobec wyzwania Lukrecjusza”;
  • „Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit – rzymska obrzędowość śmierci”.


Organizatorami konferencji są: Katedra Filologii Klasycznej UŚ, zarząd katowickiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.