facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Ruch w języku – język w ruchu”

28 listopada 2011 r. o godz. 9.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (w sali Rady Wydziału) rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza pt. „Ruch w języku – język w ruchu”. Przedmiotem spotkania będą zagadnienia gramatyczno-leksykalno-komunikacyjne, m.in. leksykalne i frazeologiczne sposoby wyrażania ruchu, obserwowalne tendencje rozwojowe polszczyzny czy zmiany w zakresie normy językowej. Organizatorem spotkania jest Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: www.konferencja-jezykoznawcza.pl.

Program wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.