facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”

Od 19 do 21 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbędzie się konferencja naukowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Niedźwiedziowi z okazji jubileuszu 70-lecia. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: metody klimatologii synoptycznej, wpływ cyrkulacji atmosfery na regionalne charakterystyki klimatu, wpływ cyrkulacji atmosfery na ekstremalne zdarzenia klimatyczne, cyrkulacja atmosfery a warunki aerosanitarne, rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu wieloletniej zmienności klimatu, metody teledetekcyjne w badaniach pogody i klimatu.

W uroczystym otwarciu konferencji udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem sesji jest Katedra Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.