facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”

Od 18 do 19 października 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom budowania społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych sieciowych technologii informacyjnych, wdrażanych w bibliotekach akademickich. Konferencja pt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” jest początkowym działaniem prowadzącym do zdiagnozowania stanu możliwości i potrzeb w zakresie użytkowania technologii informatycznych dla poprawienia jakości relacji społecznych w różnych obszarach życia.

Spotkanie otworzą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. Wykład inauguracyjny wygłosi Eugenio Leanza z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W programie wydarzenia przewidziano m.in. wystąpienie minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas oraz ministra administracji i cyfryzacji dr. Michała Boniego. Pierwszego dnia odbędzie się panel pt. „Ujęcie socjologiczne; społeczne mechanizmy kształtujące nowoczesne idee, wartości i instytucje; służba mediów masowych w przestrzeni społecznej”. W drugim dniu konferencji będzie miał miejsce panel dyskusyjny na temat znaczenia dostępu do informacji w społeczeństwie obywatelskim. Uczestnikami dyskusji będą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor oraz dr Krzysztof Kardaś (IBM). 

Celem konferencji jest zdefiniowanie potrzeb i zadań nowoczesnej biblioteki akademickiej, jako instytucji wspomagającej procesy tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. W czasie obrad będą poruszane m.in. kwestie promowania wartości społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania wykluczeniu oraz usuwania barier aktywności społecznej.

Konferencja inauguruje działalność CINiBA oraz realizację projektu Liberty, który polega na opracowaniu systemu i implementacji działań proobywatelskich skierowanych do mieszkańców regionu i województwa śląskiego. Zadaniem projektu będzie kształtowanie praktycznej umiejętności samodzielnego i efektywnego wykorzystywania sieciowych narzędzi informatycznych w przestrzeni społecznej, co w efekcie ma usunąć bariery funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Działania prowadzone w ramach projektu mają wspomagać przede wszystkim rozwój osobisty jednostki, a przez to przeciwdziałać zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym. Jak wykazują badania zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, w tym co czwarty nastolatek, ma ogromne problemy z odnalezieniem informacji potrzebnej do rozwiązania problemu (Raport Students On Line Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD). Dotyczy to przede wszystkim efektywnego korzystania z internetu, co jeszcze bardziej niepokoi w dobie powszechnej wirtualizacji dostępu do wiedzy.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.