facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Rodzina w prawie administracyjnym”

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UŚ organizuje ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Rodzina w prawie administracyjnym”, która odbywać będzie się od 22 do 23 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Spotkanie będzie okazją do omówienia norm prawa administracyjnego, regulujących działania podejmowane przez administrację publiczną na rzecz rodziny, między innymi problematyki form pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych czy pomocy osobom uprawnionym do alimentacji. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na zespół norm „rodzinnego prawa administracyjnego” i zbadanie problemów wyłaniających się na tle jego stosowania.

Program konferencji dostępny jest na stronie: www.knpa.us.edu.pl.

Konferencja została objęta patronatem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.