facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Rodzina w badaniach teolingwistycznych”

8 maja 2013 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Rodzina w badaniach teolingwistycznych”.

Uczestnicy sesji poddadzą refleksji zagadnienia związane z rodziną w ujęciu teolingwistycznym. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do ożywionej dyskusji. Spotkanie ma mieć charakter interdyscyplinarny. Udział w nim mogą wziąć studenci, doktoranci i młodzi doktorzy. Sesja adresowana jest do lingwistów, teologów, socjologów religii, religioznawców oraz badaczy literatury.

Konferencja ma zapoczątkować coroczne spotkania teolingwistyczne młodych badaczy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 kwietnia 2013 r. Opiekę naukową nad konferencją sprawować będzie dr hab. prof. UŚ Joanna Sobczykowa. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ.

Program konferencji

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.