facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742–1918)”

29 i 30 maja 2014 r. w Katowicach i Rybniku odbywać się będzie konferencja pt. „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742–1918)”. Celem spotkania jest przedstawienie i porównanie wpływu państw Hohenzollernów i Habsburgów na rozwój i funkcjonowanie regionu górnośląskiego w czterech różnych sferach: polityczno-administracyjno-prawnej, społecznej, gospodarczej i kulturowej. Udział w konferencji zapowiedziało blisko 40 naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Muzeum w Rybniku. Organizacja konferencji została dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Program konferencji

Założenia konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.