facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”

wpia

Od 21 do 22 października 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie miała miejsce konferencja pt. „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”.

Celem konferencji jest dyskusja nad kierunkami rozwoju postępowania cywilnego w kontekście prowadzonych prac przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

W wydarzeniu udział wezmą teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz przedstawicie innych zawodów prawniczych. W swoich wystąpieniach dokonają oceny propozycji działań zaprezentowanych w projektach zmian do Kodeksu postępowania cywilnego. Konferencja poświęcona będzie także analizie wpływu, jaki proponowane zmiany mogą wywrzeć na praktykę sądów powszechnych w Polsce. Zagadnienie to będzie przedmiotem wystąpień członków grup roboczych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przygotowujących projekt reformy i sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego SSP Iustitia. W swoich wystąpieniach prelegenci wskażą możliwe kierunki zmian zmierzających do usprawnienia postępowania cywilnego.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Postępowania Cywilnego UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”.

Karta zgłoszeniowa

Karta informacyjna

Program...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.