facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Pytania o inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

Zdjęcie: budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej we współpracy z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakładem Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji zorganizowało adresowaną do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych III edycję międzynarodowej konferencji naukowej „Pytania o inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”, która odbyła się 21 lutego 2017 roku w  Cieszynie.
 

Zdjęcie: prof. Zenon Gajdzica  Zdjęcie: uczestnicy konferencji  Zdjęcie prelegenta

fot. Aleksandra Gancarz

Podczas konferencji naukowej refleksji zostało poddane jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu: czym jest inność? Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, dlaczego się jej boimy, z jakiego powodu często jest czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych, czy z inności można uczynić wartość in plus. Inspiracją do podjęcia tego typu rozważań stały się słowa Emmauela Levinasa: „Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań”.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący wydarzenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.