facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, działające na Uniwersytecie Śląskim, organizuje konferencję naukową pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. Wydarzenie współorganizowane jest przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ. Seminarium odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmowane są do 10 grudnia 2014 r.

Patronat honorowy nad konferencją objęła prof. Małgorzata Fuszara, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.

Program konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.weinoe.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.