facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym”

18 maja 2011 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja naukowa pn. „Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym”. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, studentów kierunków humanistycznych oraz praktyków.

Konferencja została objęta patronatem naukowym oraz wsparciem organizacyjnym: Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.

Program konferencji

Karta zgłoszenia

Więcej informacji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.