facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Psychologiczno-prawne aspekty przestępstw seksualnych”

13 kwietnia 2011 r. o godz. 8.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (sala 2.22) odbędzie się konferencja pt. „Psychologiczno-prawne aspekty przestępstw seksualnych”. Konferencja będzie podsumowaniem cyklu referatów dotyczących przestępczości seksualnej i jej prawnych aspektów. Wykłady przygotowane zostały przez Studenckie Koło Seksuologii UŚ przy współpracy z Kołem Naukowym Prawa Karnego UŚ.

Szczegółowych informacji udzielają:
Tomasz Burdzik, Koło Naukowe Prawa Karnego UŚ: tomasznord@gmail.com
Sylwia Wacławik, Studenckie Koło Seksuologii UŚ: sylwia.waclawik@gmail.com

Harmonogram konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.